Nieuwe versie van Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft nieuwe handboeken van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gepubliceerd. De sterk vernieuwde versie van het keurmerk, versie 4.0, is noodzakelijk vanwege de veranderde veiligheidsproblematiek waarmee winkelgebieden, bedrijventerreinen en buitengebieden geconfronteerd worden.

 

Belangrijke veranderingen
De vorige versie van het Keurmerk Veilig Ondernemen stamt uit 2015. Inmiddels heeft het veiligheidslandschap belangrijke veranderingen ondergaan. KVO 4.0 speelt daarop in en omvat belangrijke wijzigingen, waaronder een gedifferentieerde aanpak voor de drie specifieke gebiedstypen: Vermindering van papierwerk en meer focus op prioriteiten en veiligheidsthema’s, flexibele enquête- en evaluatiecriteria voor een pragmatische benadering en de mogelijkheid om meerdere gebieden in één KVO te clusteren en certificeren. Tot slot is er een nieuw KVO-beeldmerk.

 

Certificering
Het KVO-certificaat volgt na een positieve onafhankelijke audit door certificatie-instelling Kiwa NCP. Zij beoordelen de publiek-private samenwerking en de inspanning die is geleverd op het aanpakken van de veiligheidsproblemen, verminderen van de criminaliteit, beheren van de leegstand en het bevorderen van een positieve en aantrekkelijke omgeving. Ook dat is een verandering ten opzichte van de vorige versie van het KVO. De inspanning is minstens zo belangrijk als het resultaat. Het KVO-certificaat is een waardevolle mijlpaal in het organiseren van een duurzame samenwerking voor een periode van drie jaar.

Wij kunnen u adviseren welke toepassing in uw situatie de beste keuze is. Klik hier om uw dichtstbijzijnde specialist te vinden!