Nieuwe CCV-inspectieschema’s voor brandbeveiliging

De gebruiker of eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Om er zeker van te zijn dat aan de gestelde eisen wordt voldaan, vindt er een periodieke inspectie plaats aan de hand van de CCV-inspectieschema’s. De nieuwe versies hiervan worden op 1 juli 2024 van kracht.


Belangrijkste wijzigingen
De oude inspectieschema’s dateren van 2019. Vanuit inspectie-instellingen, gebouwgebruikers en gebouweigenaren was er behoefte de inhoud te verbeteren op basis van praktijkervaringen. Tevens is de update aangegrepen voor een aantal andere belangrijke wijzigingen. Zo is de relatie tussen het inspectieproces en vergunningverlening en toezicht door bevoegd gezag verhelderd.


Een deel van de harmonisatieafspraken voor inspectie is opgenomen in de nieuwe schema’s.
Brandbeveiligingsinstallaties die geleverd zijn onder keurmerk of waarbij het periodiek onderhoud onder keurmerk uitgevoerd wordt, mogen anders worden geïnspecteerd dan installaties zonder keurmerk. Bij verschillende inspectiepunten mag de inspecteur uitgaan van het al onder keurmerk toegepaste kwaliteitstoezicht, of een kleinere steekproef toepassen. Het aantal inspectiepunten waarbij dit voordeel geldt, is in de nieuwe schema’s uitgebreid.


Het vorige punt geldt nu ook voor inspecties van installaties waarbij door omstandigheden geen certificaat van levering of onderhoud kon worden afgegeven, maar die wel onder het bij het keurmerk horende kwaliteitstoezicht geleverd of onderhouden zijn. In het inspectieschema staan de voorwaarden hiervoor omschreven.

 

Onze leden/partners zijn volledig op de hoogte van de nieuwe inspectieschema’s en kunnen u ondersteunen in de implementatie en uitvoer ervan.

Wij kunnen u adviseren welke toepassing in uw situatie de beste keuze is. Klik hier om uw dichtstbijzijnde specialist te vinden!