Mistgeneratoren

Mistgeneratoren hebben bewezen een effectief middel te zijn om schade bij inbraak te beperken.

Het is natuurlijk wel van belang dat mistgeneratoren deskundig worden geïnstalleerd; in de loop van 2023 zijn de nieuwe installatievoorschriften voor mistgeneratoren gepubliceerd, e vorige installatievoorschriften waren inmiddels 20 jaar oud.

Een belangrijke verandering is dat de mistgenerator niet meer als een op zichzelf staande maatregel wordt beschouwd. Voor maximale effectiviteit dient het apparaat onderdeel te zijn van een integraal pakket aan bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. Daarom is gezorgd voor een verbeterde aansluiting bij de Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) die door verzekeraars en beveiligingsbedrijven gebruikt wordt om het niveau van de beveiligingsmaatregelen af te stemmen op het risico van inbraak. Verder is integratie met onder andere de ventilatie noodzakelijk, om te voorkomen dat de mist snel weer verdwijnt.

De auteurs hebben er ook naar gestreefd om de vernieuwde installatievoorschriften zo praktisch en helder mogelijk te maken voor installateurs die mistgeneratoren leveren, voor meldkamers die op afstand de status van de apparaten bewaken en eindgebruikers, die op de hoogte moeten zijn van de randvoorwaarden die kleven aan het gebruik van een mistgenerator.

De finale versie is is tenslotte becommentarieerd door een vertegenwoordiger namens het Verbond van Verzekeraars.

Mistgeneratoren hebben bewezen een effectief middel te zijn om schade bij inbraak te beperken.

 

Wij kunnen u adviseren welke toepassing in uw situatie de beste keuze is. Klik hier om uw dichtstbijzijnde specialist te vinden!