Methodiek ter voorkoming van onbruikbare camerabeelden

Het is een bekend probleem. Van een misdrijf zijn camerabeelden beschikbaar, maar de verdachte is onmogelijk te identificeren. Tegenwoordig ligt dit zelden nog aan de camera. Het slechte beeld komt meestal door een verkeerde projectie en het niet rekening houden met lichtomstandigheden. Een nieuw beoordelingsmodel moet verbetering brengen.

Vanaf 2019 is er gewerkt aan het projekt “Excellent Cameratoezicht”. een samenwerking van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB).

Het uitgangspunt is dat bij installatie van cameratoezicht eerst het doel wordt vastgesteld en dat op basis daarvan de meest geschikte camera’s op de meest geschikte plaats worden geplaatst. Als een opdrachtgever wil dat cameratoezicht conform Excellent Cameratoezicht wordt gerealiseerd, kan hij er vanuit gaan dat ongewenste situaties onder alle reële omstandigheden perfect worden vastgelegd.

In beginsel levert elke camera een prima beeld. In de showroom althans. Anders wordt het bij uitdagende omstandigheden, zoals duisternis, tegenlicht of slecht weer. Dan zijn camera’s nodig die deze nadelige situaties zoveel mogelijk compenseren. Projectering is een andere kwaliteitsfactor van betekenis. Zelfs de beste camera’s leveren geen bruikbare beelden op als ze vanwege een onhandige positie het onheil niet goed in beeld kunnen brengen. Dat lijkt logisch, maar scans door het CCV hebben aangetoond dat dergelijke camerasystemen helaas geen uitzondering vormen. Omdat het doel van de camera leidend is, maakt het beoordelingsmodel onderscheid tussen monitoren, detecteren, observeren, herkennen, identificeren en inspecteren. Cameratoezicht bestaat bovendien niet alleen uit camera’s, maar ook uit procedures die tot een snelle en correcte opvolging van waargenomen situaties moeten leiden.

Alles weten over Excellent Cameratoezicht, neem contact op met een lid/partner in uw regio.

Wij kunnen u adviseren welke toepassing in uw situatie de beste keuze is. Klik hier om uw dichtstbijzijnde specialist te vinden!