Het CCV publiceert BORG-B en BORG-E versie 3.0

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de nieuwe BORG-schema’s voor bouwkundige beveiliging (BORG-B) en elektronische beveiliging (BORG-E) gepubliceerd. De schema’s zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van vele deskundigen en in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen.

Belangrijkste wijzigingen versie 3.0
BORG-B en BORG-E sluiten nu goed aan op het nieuwe BORG-A certificatieschema. Er zijn minimale eisen opgenomen waar het beveiligingsplan, het rapport van oplevering en het jaarlijkse onderhoud aan moeten voldoen. Dit schept duidelijkheid voor zowel afnemers als BORG-gecertificeerde beveiligingsbedrijven, aldus het CCV.

 

Certificaten
Er zijn duidelijke voorwaarden opgenomen voor afgifte van certificaten bij partiële beveiliging. Oude certificatie-afspraken zijn waar nodig in de nieuwe schema’s verwerkt. En er zijn verschillende tekstuele en redactionele aanpassingen doorgevoerd. De nieuwe BORG-B en BORG-E schema’s gaan vanaf 1 april 2024 in.

 

Onze partners kunnen u helpen met uw vragen over deze nieuwe Borg schema’s

Wij kunnen u adviseren welke toepassing in uw situatie de beste keuze is. Klik hier om uw dichtstbijzijnde specialist te vinden!