Extra sensoren voor uw electronisch alarmsysteem

Op veel elektronische alarmsystemen kunnen naast de sensoren voor de inbraakdetectie ook andere sensoren worden aangesloten. 

Rookmelders worden inmiddels veel gebruikt, maar er zijn ook sensoren voor het meten van waterniveau bij overstroming, gassensoren, temperatuursensoren etc.

Bij al die sensoren kan een drempelwaarde worden ingesteld, bij overschrijding hiervan wordt de gebruiker via pushmeldingen op de hoogte gesteld en kan dan eventueel ingrijpen.

Ook kunnen inmiddels veel domoticasystemen die dit soort meldingen ook generenen worden aangesloten op het beveiligingssysteem.

“Extra” sensoren voor uw electronisch alarmsysteem

Wij kunnen u adviseren welke toepassing in uw situatie de beste keuze is. Klik hier om uw dichtstbijzijnde specialist te vinden!